Απολύμανση Χώρων για Κορονοϊό COVID-19

Στις δύσκολες συνθήκες που περνά η ανθρωπότητα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19, ο επαγγελματικός καθαρισμός και η απολύμανση των οικιακών, δημοσίων και ιδιωτικών χώρων κρίνεται απαραίτητος για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

ECO PEST CONTROL